Personvern

Pa Auksjon Norge, forstar vi dine behov for privatliv og er bekymret for bruken av din informasjon. Informasjon om deg, var bruker eller gjest er en sv?rt viktig del av var virksomhet. Fole seg trygge pa at vi ikke selger, handel, eller gi ut noe av din informasjon til tredjeparter. All informasjon er bare sett av oss pa Auksjon Norge, Vi bruker informasjonen du oppgir pa vare nettsider, eller gi oss over telefonen, som et middel til a svare pa deg eller forbedre var service.